tel. 998 i 112 84-100 PUCK, ul. Mestwina 11 tel. 998 i 112

eere
Strona Główna
Komenda Powiatowa Panńtwowej Straży Pożarnej
Historia
Galeria
Informacje
Media o nas
Kontakt


Kalendarz KG PSP na rok 2019

WOFOSiGWUWAGA CZAD!!!

DRUKI DO POBRANIA

STRAŻ POŻARNA RADZI
Strona KP PSP na FB

NEWS

17.12.2018 - 13:32 - Administrator

INWESTYCJE BUDOWLANE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM [link]
W województwie pomorskim realizowane są cztery inwestycje budowlane o łącznej wartości 14.838 tys. zł.
W 2018 roku na ten cel pozyskano 10.323 tys. zł.
Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 PSP w Gdyni Oksywie, Komendy Miejskiej PSP w Gdyni
Inwestycja jest realizowana w miejscu istniejącej jednostki. W 2016 roku opracowano dokumentację projektową. Budowa rozpoczęła się w 2017 roku. Planowane zakończenie – 2019 rok. Wartość podpisanej umowy na budowę jednostki 6.359.492,83 zł. Zaawansowanie prac obecnie jest na poziomie 90%. Obecnie trwają prace instalacyjne i wykończeniowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Środki finansowe przyznane w 2018 roku :
z programu modernizacji służb mundurowych – 3.132 tys. zł,
z budżetu państwa – 1.000 tys. zł (w tym 500 tys. zł z rezerwy budżetu państwa),
od komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, pochodzące z firm ubezpieczeniowych – 369,5 tys. zł,
z samorządu – 270 tys. zł.
Łącznie przyznano 4.771,5 tys. zł.
Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Pucku o część garażową i socjalną
Celem inwestycji jest rozbudowa jednego z garaży Komendy Powiatowej PSP w Pucku tak, aby funkcjonariusze i pojazdy pożarnicze znajdowały się w jednym obiekcie (obecnie strażacy do wozów bojowych dobiegają przez plac, a wozy znajdują się w trzech odrębnych obiektach). Planuje się, że powstanie 5 boksów garażowych. W 2017 roku opracowano dokumentacje projektową. Zaplanowano obiekt o następujących parametrach :
kubatura 2638,64 m3,
- powierzchnia użytkowa 773,54 m2,
- 5 stanowisk garażowych.
Budowę rozpoczęto w 2018 roku, a planowane zakończenie 2019 rok. Wartość podpisanej umowy 3.352,5 tys. zł. Zaawansowanie prac to 78% . Wykonano stan surowy. Obecnie wykonywane jest pokrycie dachu, trwają prace instalacyjne i tynkarskie oraz montowana jest stolarka okienna. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Środki finansowe przyznane w 2018 roku:
z programu modernizacji służb mundurowych 1.892 tys. zł,
- z budżetu państwa 1.388 tys. zł (w tym 1.200 tys. zł z rezerwy budżetu państwa, 188 tys. z budżetu wojewody pomorskiego),
- z samorządu 52,5 tys. zł.
Łącznie przyznano 3.332,5 tys. zł.
Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Słupsku
Celem inwestycji jest rozbudowa istniejącej strażnicy z uwagi na konieczność zapewnienie odpowiedniego miejsca garażowego dla nowo pozyskanego sprzętu pożarniczego oraz poprawę warunków socjalnych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w tej jednostce. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową. Zaplanowano obiekt o następujących parametrach:
kubatura 1500 m3,
- powierzchnia użytkowa 300 m2,
- 4 stanowisk garażowych (tym jedno do wykonywania przeglądów).
W 2018 roku rozpoczęto budowę. Zakończenie inwestycji planuje się w 2020 roku. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2.100 tys. zł. Obecnie wykonano fundamenty pod planowaną rozbudowę.
Środki finansowe przyznane w 2018 roku :
z programu modernizacji służb mundurowych 88 tys. zł.
Nadbudowa budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
Celem inwestycji jest wykonanie nadbudowy istniejącego obiektu z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego miejsca dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KW PSP w Gdańsku, z powodu przejęcia jednego pietra przez Pomorski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dokumentację projektową opracowano w 2014 roku. Zaplanowano nadbudowę o następujących parametrach :
kubatura 1800 m3,
powierzchnia użytkowa 575,8 m2.
Budowę rozpoczęto w 2017 roku. Planowane zakończenie to 2019 rok. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 4.614 tys. zł. Zaawansowanie prac wynosi 91%. Wykonano nadbudowę budynku. Obecnie trwają prace wykończeniowe.
Środki finansowe przyznane w 2018 roku :
z programu modernizacji służb mundurowych 1.519 tys. zł,
z budżetu państwa 234 tys. zł ( w tym 184 tys. z budżetu Wojewody Pomorskiego),
z Funduszu Wsparcia PKW 38 tys. zł,
od Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, pochodzące z firm ubezpieczeniowych 340 tys. zł.
Łącznie przyznano 2.131 tys. zł.


Nick:

Treść komentarza:

We wpisach nie działa kod HTML. Linki rozpoznawane są automatycznie - wystarczy wpisać np. www.mojastrona.pl, żeby księga potraktowała to jako link. Jeżeli link zawiera przecinek lub jest bardzo dziwny i nietypowy, można dla pewności umieścić go w nawiasach kwadratowych np. [www.mojastrona.pl].

e-mail:
WWW:
TLEN:
GG:.:: powrót ::.


Archiwum: [4] [3] [2] [1]

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP w Pucku
Komenda G_ówna PSP w Warszawie
Komenda Wojewódzka PSP w Gda_sku
Ochotnicza Straż Pożarna w Pucku
Numer Alarmowy 112 w Polsce
Numer Alarmowy 112 dla dzieci
Europejski Numer Alarmowy 112
Szko_a G_ówna S_u_by Po_arniczej w Warszawie
Szko_a Aspirantów PSP w Poznaniu
Szko_a Aspirantów PSP w Krakowie
Centralna Szko_a PSP w Cz_stochowie
Stowarzyszenie In_ynierów i Techników Po_arnictwa
Przegl_d Po_arniczy
Ratowniczy bank wiedzy
Strona domowa Grzesia Ja_kiewicza